#!perl -w use CGI qw(-no_xhtml :standard); $query = new CGI; # $mail{From} wordt uit het formulier gehaald, de waardes "Name" en "Email" moeten in het formulier aanwezig zijn. # # U hoeft verder alleen maar de 6 onderstaande variabelen te wijzigen # # $mail{To} Uw naam en uw emailadres, in de string 'Uw naam ' # $subject = Het onderwerp dat de email dient te hebben # $url = Het adres van uw website, http://www.uwdomein.com # $urlbedankt = Het adres van uw bedanktpagina, bijvoorbeeld http://www.uwdomein.com/bedankt.html # $title_error_page = de title van de pagina als er een fout optreed (komt in de tags te staan) # $title_ok_page = de title van de pagina als het versturen wel goed gaat (komt in de tags te staan) # # # bedankt.html en feedback.html kunt u wijzigen zoals u wilt, het is echter niet aan te raden om iets in dit script # te wijzigen. Eventueel kunt u de refresh tijd veranderen, wijzigt u dan alleen de content=\"2; regel. # # # Meer informatie : # * http://theoryx5.uwinnipeg.ca/CPAN/data/Mail-Sendmail/Sendmail.html # * http://alma.ch/perl/Mail-Sendmail-FAQ.html # * http://www.perldoc.com/perl5.6.1/lib/CGI.html # $mail{To} = 'Hot Rod '; $mail{CC} = param('Email'); $subject = 'Technische vraagbaak'; $url = 'https://www.hotrod.nl'; $urlbedankt = 'https://www.hotrod.nl/bedankt.htm'; $title_error_page = 'Error while sending mail...'; $title_ok_page = 'Sending mail...'; ########################################################## # hieronder niets wijzigen # ########################################################## # $mail{From} = param('Name') . ' <' . param('Email') . '>'; $server = 'localhost'; BEGIN { $| = 1; print "1..2\n"; } END {print "not ok 1\n" unless $loaded;} # De onderstaande regel print de HTML headers, de # redirect, na 2 seconden, naar uw bedanktpagina staat verder beneden. # print $query->header; use Mail::Sendmail; $loaded = 1; if ($server) { $mail{Smtp} = $server; } $mail{Subject} = $subject; $mail{Message} = "\n" . "Naam: ". param('Name') . "\n"; $mail{Message} .= "Klantnummer: ". param('Klantnummer') . "\n"; $mail{Message} .= "Adres: ". param('Adres') . "\n"; $mail{Message} .= "Postcode: ". param('Postcode') . "\n"; $mail{Message} .= "Woonplaats: ". param('Woonplaats') . "\n"; $mail{Message} .= "Telefoonnummer: ". param('Phone') . "\n\n"; $mail{Message} .= "Emailadres: ". param('Email') . "\n"; $mail{Message} .= "Bericht: \n". param('Message') . "\n\n\n\n"; $mail{Message} .= "Hoe beantwoorden?: ". param('Hoe') . "\n"; $mail{Message} .= "-- \n". "Dit bericht is verstuurd van $url"; if (sendmail %mail) { ##################################### # Hier wordt de bevestiging gegeven # ##################################### # # print "$title_ok_page\n"; if ($Mail::Sendmail::error) { print "

Er heeft zich een fout voorgedaan, ga aub terug naar het invulformulier en probeer het opnieuw\n
content of \$Mail::Sendmail::error:\n$Mail::Sendmail::error\n"; } print "\n"; } ##################### # Error afhandeling # ##################### # else { print $query->start_html($title_error_page) ."\n\n"; print "
\n" . "U heeft één of meerdere velden niet ingevuld.
\n\n\n"; print "Ga aub terug naar het invulformulier en probeer het opnieuw.
\n\n"; } print $query->end_html;